Varför vi blir attraherad!
Självklart är det olika från person till person..

Attraktivt utseende
Vi blir attraherade av människor som har ett tilldragande
utseende. Denna faktor har större betydelese än intelligens,
social kompentens och andra personliga egenskaper.
Vackra människor anses generellt ha positiva egenskaper.
Ett attraktivt utseende tycks dock minska i betydelse när
det gäller val av äktenskaps partner.

♥ Närhet
Vi blir mer intresserade av människor som vi har i
närmiljö och ofta möter än av bekanta personer som
befinner sig på ett större geografiskt avstånd.

♥ Likhet
Vi föredrar personer som är lika oss själva särskilt
när det gäller attityd, värderingar, social rang och utseende.

♥ Äkta makar, olika eller lika?
Uppfattningen att olika dras till varandra visade sig vara ne myt
Statistiska översikter visar att makar är lika varandra när det gäller
utbildning, intelligens och utseende.

 


RSS 2.0